Category - Jokes

ಜೋಕು

ಕಾಸಿಮ್: ನಙಲೊ ಬಶೀರ್‍ರೊ ಬಿಸಯೆ ಗೊಂತುಂಡಲಾ ಮಮ್ಮದ್ ? ಮಮ್ಮದ್ : ಇಲ್ಲೆ, ಎಂದ್ರೊ ಬಿಸಯ ? ಕಾಸಿಮ್ : ಕೂಳೂರು ಪೊಲೆರೊ ನಡೂಲು ಒರು ಬೆಲಿಯೊ ಬೋರ್ಡು ಕಂಡೊ ಬಶೀರ್ ಅದ್ರೆ ಓದೊಗು ಬಾರೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕಿಯವುಲ. ದೂರತ್ತ್ ಲ್ ಇನ್ನದ್‍ಲಾಯಿಟ್ಟ್ ಅವೊನುಗು ಅದ್ ಓದೊಗು ಸಮಾ...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed